Hand op de knip

De helft van alle Nederlanders past zijn uitgavenpatroon onder invloed van de economische en financiële crisis aan.

De koopkracht is echter niet veranderd.