ECN’s

Veel daytraders handelen via ECN’s ofwel Electronic Communication Networks. Een ECN is eigenlijk een minibeurs binnen de grote beurs. Wanneer een daytrader een order ingeeft bij een ECN kijkt de ECN-computer of er vraag/of aanbod is binnen het eigen netwerk en de opgegeven condities. Zoja, dan worden de orders kan koper en verkoper ‘gematcht’ en vindt de transactie doorgaans binnen 0,2 seconden plaats. Wanneer niet direct een koper of verkoper gevonden wordt, stuurt het ECN de order door naar het computersysteem van de Nasdaq.

In Europa kan niet gehandeld worden via ECN’s en kunnen particulieren alleen orders plaatsen via hun bank, broker of hoekman